Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 07 : 278
Năm 2020 : 3.042
Ngày ban hành:
27/04/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/08/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/10/2017
Ngày hiệu lực:
20/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Triển khai thực hiện Chỉ thị năm học 2017-2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

 

Ngày ban hành:
27/04/2017
Ngày hiệu lực:
27/04/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Video Clip
Văn bản mới