Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Tháng 07 : 176
Năm 2020 : 2.940
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH V/V tiếp tục hướng dẫn học sinh học tập trực tuyến

PHÒNG GD-ĐT TP QUẢNG NGÃI

              TRƯỜNG THCS NGHĨA HÀ

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                 Nghĩa Hà, ngày  03 tháng 4 năm 2020

KẾ HOẠCH

 V/V tiếp tục hướng dẫn học sinh học tập trực tuyến

 

              Thực hiện Công văn số 345/SGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi, công văn số 93 /PGDĐT ngày 31/3/2020  về việc hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19 năm học 2019-2020, trường THCS Nghĩa Hà xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

       I. Mục đích

       1. Giúp học sinh tiếp tục học theo chương trình giáo dục phổ thông trong thời gian nghỉ học ở trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

       2. Phát triển năng lực tự học của học sinh và nâng cao kỹ năng tổ chức dạy học qua internet, trên truyền hình của giáo viên.

       3. Tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức và hỗ trợ học sinh học tập.

       4. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

       II. Tổ chức hoạt động dạy học qua Internet, trên truyền hình       

       1. Đối với nhà trường:

       - Xây dựng kế hoạch dạy học thực hiện chương trình giáo dục phổ thông và các quy định, hướng dẫn của Sở GDĐT, phòng GDĐT.

       -  Chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng bài học, cách thức để tổ chức dạy học qua Internet theo kế hoạch của nhà trường.

2. Đối với giáo viên:

        - Quán triệt nội dung  công văn 1113/BGDĐT ngày 30/3/2020 của Bộ Giáo dục về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019- 2020.

        - Căn cứ vào hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học, giáo viên điều chỉnh nội dung dạy học các môn học để dạy phù hợp với thời gian còn lại của năm học 2019-2020.

        - Các tổ nhóm chuyên môn, giáo viên xây dựng nội dung bài học và cách thức  để tổ chức dạy học qua Internet theo kế hoạch của nhà trường; biết cách sử dụng công cụ hoặc dịch vụ công nghệ thông tin để tổ chức dạy học.

               - Tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn học sinh tự học trực tuyến qua internet, trên truyền hình.

          - GVCN, GV bộ môn phối hợp với gia đình học sinh có biện pháp quản lý hoạt động học tập của học sinh qua internet, truyền hình. GVCN nắm số lượng và danh sách học sinh tham gia học tập trực tuyến qua internet, truyền hình; hướng dẫn, giúp đỡ, động viên, khích lệ các em tích cực tham gia học tập đạt hiệu quả.

         - Tổ chức các hoạt động học cho học sinh bao gồm: thực hiện nhiệm vụ học tập, trao đổi, thảo luận giữa học sinh với nhau và giữa học sinh với giáo viên.

        -  Kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức đã học qua Internet, truyền hình khi học sinh đi học trở lại.

        - Tổ chức ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức cho học sinh trước khi dạy các bài học tiếp theo trong chương trình.

        - Huy động giáo viên tin học, giáo viên bộ môn có kỹ năng sử dụng các công cụ công nghệ thông tin  hỗ trợ cho các giáo viên và học sinh khi cần thiết.

3. Đối với học sinh

     - Được hướng dẫn về kỹ năng sử dụng ứng dụng hoặc dịch vụ công nghệ thông tin trên Internet trước khi tham gia bài học.

     - Thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập theo yêu cầu của giáo viên, hoàn thành và nộp sản phẩm học tập để được kiểm tra, đánh giá.

4. Đối với gia đình học sinh:

     - Có trách nhiệm giám sát, hỗ trợ quá trình học tập qua Internet của học sinh.

     - Phối hợp, hướng dẫn học sinh hoàn thành nhiệm vụ và nộp sản phẩm học tập cho giáo viên để kiểm tra, đánh giá.                                            

III. Dạy học trên truyền hình:

     GVCN và GV bộ môn tiếp tục theo dõi nhắc nhở học sinh ôn tập trên truyền hình theo lịch phát sóng tại Công văn số 305/SGDĐT-GDTrH ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Sở GDĐT về việc thông báo dạy học ôn tập trên truyền hình cho học sinh; Công văn số 324/SGDĐT-GDTrH ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Sở GDĐT về việc tăng cường các hình thức dạy học qua internet, truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

IV. Đánh giá kết quả học tập:

      Trong quá trình tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình, giáo viên phụ trách môn học trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh bằng hình thức phù hợp nhằm khuyến khích việc học của các em.

V. Phân công giáo viên dạy:

 

1.  GV Toán, Văn, Anh : tiếp tục dạy trực tiếp cho học sinh trên các nhóm Facebook theo thời khóa biểu. Nắm số lượng và danh sách học sinh tham gia học tập; nhận xét, đánh giá, khích lệ kết quả thực hiện nhiệm vụ đã giao cho học sinh.

2.  Phân công cho giáo viên chịu trách nhiệm hướng dẫn học sinh học tập qua internet đối với các bộ môn còn lại, cụ thể như sau:

Địa 7, 8: Cô Hiệp                        Lý 6:  Cô Quyên                Hóa 8: Cô Thu Ba

Địa 6, 9: Cô Châu                       Lý 7,8: Cô Việt                  CN 6:  Cô Bình

Sử 6: Cô Hiếu                             Sinh 6: Cô Hậu                   CN 7:  Cô Thu Ba

Sử 7: Cô Dung                            Sinh 7:Thầy  Lâm               CN 8:  Cô Việt

Sử 8: Thầy Hiệu                          Sinh 8: Cô Bình                  CN 9:  Cô Hậu

Sử 9: Cô Loan                             Sinh 9: Cô Sương      

V. Tổ chức thực hiện

         - Bộ phận chuyên môn nhà trường , các tổ trưởng  chuyên môn chỉ đạo giáo viên  tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình;  kiểm tra, giám sát việc tổ chức dạy học và nhận xét, đánh giá, khích lệ kết quả thực hiện nhiệm vụ đã giao cho học sinh đảm bảo chất lượng, công bằng, khách quan, trung thực.

        - GVCN có trách nhiệm liên lạc với phụ huynh, học sinh để nắm bắt nội dung kế hoạch dạy-học, theo dõi học sinh học tập và báo cáo cho nhà trường.

        - Trong thời gian thực hiện, nếu có vướng mắc gì thì liên hệ với bộ phận chuyên môn để kịp thời giải quyết.

                                                                               

                                                                                           Phó hiệu trưởng

 

 

                                                                                     Nguyễn Thị Thanh Nga

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip
Văn bản mới