Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Nghĩa Hà

Xã Nghĩa Hà, Tp Quảng Ngãi
02553846006
c2nghiaha.thanhpho@quangngai.edu.vn